Plac Kolegiacki 2
61-841 Poznań
tel. 61/ 852 20 31
restauracja@republikaroz.pl